RackTech erbjuder hydraultätningar av hög kvalitet för optimal tätning. Våra produkter motsvarar höga krav på kvalitet och utformning, inte bara för att förhindra läckage utan även i de fall hydraultätningar måste kunna hantera temperaturskillnader, höga tryck och motverkande krafter. Hydraultätningar från Racktech klarar utmaningar i skilda driftmiljöer.

Med effektiva hydraultätningar av hög kvalitet förhindras driftsavbrott samtidigt som er anläggning blir mer produktiv över tid. Totalt sett innebär det att stora besparingar kan göras.

Slitna hydraultätningar kan ge stora problem i en driftmiljö. En hydraultätning som inte håller tätt leder ofta till ett sämre effektuttag, men det kan också leda till att olika anslutande komponenter nöts ner och förstörs vilket innebär ökade kostnader.

Rätt hydraultätningar

Rätt val av hydrauliska tätningar är av yttersta vikt för att en maskin ska fungera optimalt över så lång tid som möjligt. Det finns ett antal påverkande faktorer att ta hänsyn till, bland annat vilka tryck som förekommer i cylindern samt vilken hydraulvätska som används. Men rätt val kommer inte bara ge hög effektivitet till systemet, det innebär också en säkerhet som gör att ni kan lita på att risken för kostsamma avbrott eller rena maskinhaverier minimeras.

Vi hjälper våra kunder att på bästa sätt få en optimerad lösning på sina problemställningar anpassat efter den miljö man verkar i. Ta kontakt idag och låt oss diskutera vad som passar er bäst – kontakta oss här.

Att välja optimala hydrauliska tätningar innebär ofta vissa svårigheter. För att göra rätt val måste man förstå hur tätningarna i en cylinder fungerar samtidigt som man behöver veta allt om inre och yttre miljö kring cylindern och andra viktiga faktorer.

Nedan gör vi ett försök att så enkelt som möjligt beskriva hur ni går till väga i fem enkla steg för att avgöra vilka tätningar ni behöver. Vid funderingar kring vilken eller vilka tätningar ni behöver – kontakta oss så kommer vi gemensamt fram till den lösning som passar bäst för just era behov.

Läs mer

Kontakta oss för mer information och prisuppgift