Hydraultätningar

Hydraultätningar används för att täta olika komponenter i en cylinder. Det ställs höga krav på kvalitet och utformning, inte bara för att förhindra läckage. Hydraultätningar måste också kunna hantera temperaturskillnader, höga tryck och motverkande krafter. Hydraultätningar från Racktech klarar alla utmaningar i vitt skilda driftmiljöer, och vi ställer samma höga kvalitetskrav på alla hydraultätningar från oss.

Med hjälp av effektiva hydraultätningar av hög kvalitet förhindras produktionsavbrott samtidigt som ni får en anläggning som håller bättre och är mer effektiv över tid. Totalt sett innebär det att stora besparingar kan göras.

Gamla hydraultätningar

Gamla hydraultätningar kan ställa till med stora problem i ert system. En hydraultätning som inte håller tätt leder ofta till att sämre effektuttag, men det kan också leda till att olika komponenter nöts ner och förstörs vilket innebär mycket större kostnader.

Erfarenhet av hydraultätningar

Rätt hydrauliska tätningar på rätt plats är av yttersta vikt för att er maskin ska fungera optimalt över så lång tid som möjligt. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, bland annat vilka tryck som förekommer i cylindern samt vilken hydraulvätska som används. Men rätt val kommer inte bara ge hög effektivitet till systemet, det innebär också en säkerhet att ni kan lita mer på hela konstruktionen där risken för kostsamma avbrott eller rena maskinhaverier minimeras.

Vi ser till att hjälpa våra kunder att på bästa sätt få en optimerad lösning på sina problemställningar och anpassar dem efter de skilda miljöerna som vi stöter på. Ta kontakt idag och låt oss diskutera vad som passar er bäst – kontakta oss här.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift