Hydraultätningar

Hydraultätningar

Hydraultätningar används för att täta olika komponenter i en cylinder. Det ställs höga krav på kvalitet och utformning, inte bara för att förhindra läckage. Hydraultätningar måste också kunna hantera temperaturskillnader, höga tryck och motverkande krafter. Hydraultätningar från Indoma klarar alla utmaningar i vitt skilda driftmiljöer, och vi ställer samma höga kvalitetskrav på alla hydraultätningar från oss.

Med hjälp av effektiva hydraultätningar av hög kvalitet förhindras produktionsavbrott samtidigt som ni får en anläggning som håller bättre och är mer effektiv över tid. Totalt sett innebär det att stora besparingar kan göras.

På Indoma är vi stolta över alla nöjda kunder som har gett oss möjligheten att leverera kvalité sedan 40-talet. Med lång erfarenhet, ett brett sortiment och fokus på kvalité ser vi till att ni har lösningarna som ni behöver.

Gamla hydraultätningar

Gamla hydraultätningar kan ställa till med stora problem i ert system. En hydraultätning som inte håller tätt leder ofta till att sämre effektuttag, men det kan också leda till att olika komponenter nöts ner och förstörs vilket innebär mycket större kostnader.

Erfarenhet av hydraultätningar

Rätt hydrauliska tätningar på rätt plats är av yttersta vikt för att er maskin ska fungera optimalt över så lång tid som möjligt. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, bland annat vilka tryck som förekommer i cylindern samt vilken hydraulvätska som används. Men rätt val kommer inte bara ge hög effektivitet till systemet, det innebär också en säkerhet att ni kan lita mer på hela konstruktionen där risken för kostsamma avbrott eller rena maskinhaverier minimeras.

På Indoma har vi ackumulerat mer än 60 års erfarenhet av leverans till den svenska industrimarknaden. Sedan starten 1948 har vi överlämnat allt från små ledningskomponenter till hydraulik- och axeltätningar. Det gör att vi förstår utmaningarna som våra köpare vänder sig till oss för att lösa.

Vi ser till att hjälpa våra kunder att på bästa sätt få en optimerad lösning på sina problemställningar och anpassar dem efter de skilda miljöerna som vi stöter på. Ta kontakt idag och låt oss diskutera vad som passar er bäst – kontakta oss här.